Ahojte priatelia. Pre stretnutie zberateľov a nadšencov hokejových kariet sa nám podarilo vybaviť priestor reštaurácie v penzióne Olympia v Banskej Bystrici. Priestor pre naše nulté stretnutie by mal byť dostatočne veľký aby sme sa všetci popratali. Olympia ponúka na zakúpenie čapované, krabičkové a flaškové alko/nelako nápoje. Nájde sa aj nejaký sladký keks alebo chipsy.

Adresa:

Penzión Olympia, Sládkovičova 34, Banská Bystrica časť Radvaň

Stručná navigácia ako sa na burzu dostaneš:

Parkovanie:

Parkovanie je zabezpečené priamo pred penziónom Olympia a tiež poniže penziónu pred futbalovým štadiónom. V prípade obsadenosti parkovacích miest pred Olympiou a štadionóm je možné zaparkovať na parkovisku o ulicu vedľa na Sládkovičova 36. Pred potravinami COOP Jednota, kde sa nachádza verejné parkovisko viď mapka nižšie. Na obrázku pod mapkou sú modrým obdĺžnikom vyznačené miesta, kde sa dá parkovať.

Ako sa dostaneš na burzu?

Nižšie stručne popíšem niekoľko spôsobov ako sa dostaneš k nám na burzu do penziónu Olympia. Trasa je veľmi jednoduchá.

Vlakom

V prípade, že sa rozhodneš ísť vlakom je nesmierne dôležité nezabudnúť vystúpiť na železničnej stanici RADVAŇ. Inak sa kúsok prevezieš. Po vystúpení z vlaku prejdeš cez železničné prieceste a skratkou zamieriš doľava ku schodom. Schody ťa privedú k chodníku ktorým pojdeš smerom hore po pravej strane cesty. Na konci mostu prejdeš na ľavú stranu pretože tu chodník končí. Pokračuješ cez prechod pre chodcov smerom hore k semafórom. Na konci križovatky zabočíš do ľava kde chodník končí. Je tu ale prechod pre chodcov a ním prejdeš na opačnú stranu. Po prejdení cesty zamieriš vľavo a po chodníku pokračuješ stále rovno až k ďalšiemu prechodu pre chodcov. Prechod sa nachádza pred futbalovým štadiónom. Zabočíš do prava a popri štadióne pokračuješ rovno hore až k penziónu Olympia. Na začiatku penziónu sa nachádza na ľavo brána cez ktorú prejdeš a o cca 10 metrov zabočíš do prava. Prejdeš cez vonkajšiu terasu cez dvere a si tu.

Stručná mapka ako sa dostať zo železničnej stanice Radvaň na burzu do penziónu Olympia. Červená cesta je skratka ku schodom aby si nemusel obchádzať dookola popod most.

Po vystúpení z vlaku prejdeš cez železničné priecestie v smere šípky.

Za železničným priecestím odbočís do ľava skratkou ku schodom.

Pokračuj v smere šípky cez plnú cestu smerom ku schodom.

Hore schodmi a následne po chodníku do hora v smere šípky stále rovno ku križovatke. Pred križovatkou prejdeš na druhú stranu a stalé rovno hore cez prechod popri semafafóre cez autobusovú zástavku.

V smere šípky na konci mierne doľava a na konci chodníku cez prechod prejdeš na druhú stranu.

Prejdeš na druhú stranu a v smere šípky pokračuješ k futbalovému štadiónu.

Pred futbalovým štadiónom odbočíš do prava a popri štadióne hore k penziónu Olympia.

Trasa od Brezna cez obchvat

Pri vjazde do BB, kde začína obchvat a z jednoprúdovej cesty sa stáva dvojprúdova pokračuješ rovno. Celý čas pokračuješ rovno po obchvate bez odbáčania. Keď sa priblížiš k McDonaldu, ktorý budeš míňať po pravej strane tak spozornieš. O chvíľu budeš odbáčať. Navigácia ťa pravdepodobne bude navigovať aby si šiel hneď na prvej odbočke za McDonaldom z obchvatu dole do prava ale ty budeš pokračovať rovno a zídeš z obchvatu až na druhej možnej odbočke do prava pri Tescu. Ak by si šiel dole na prvej, je šanca že sa z jednej križovatky už tak skoro nepohneš. Po zídení z obchvatu zabáčaš do pravej strany a pokračuje rovno. Po ľavej stane budeš míňať benzínovú pumpu Slovnaft a po pravej bočnú stranu Tesca. Stúpať budeš miernym kopčekom a pri ďalšej pumpe Slovnaft na ľavej strane odbočíš na križovatke do pripájacého pruhu do prava. Pokračuješ rovno a preradíš sa do vnútorného pruhu čiže ľavého. Prejdeš cez semafór, na ľavej strane sa bude nachádzať futbalový štadión. Na jeho konci je možnosť odbočenia do ľava. Odbočíš do ľava a pokračujes cca 200 metrov rovno. Tu sa už bude nachádzať penzión Olympia. Zaparkuješ a peši prejdeš do brány a následne cez vonkajšiu terasu do dverí. Vitaj ! Si tu.

Stručná mapka ako sa dostaneš smerom od Brezna cez obchvat BB na burzu.

Na obchvat BB pokračuješ stále rovno v smere zelenej šípky a nikde neodbáčaš. Pri McDonalde spozornieš.

Stále po hlavnej rovno na most.

Stále po hlavnej rovno. POZOR tu na MEKÁČ odbočiť nemôžeš 🙂 Plná čiara !

Pokračuj rovno po hlavnej. NEODBÁČAJ! vpravo na výjazd, lebo sa z križovatky nedostaneš ani o rok.

Tu zídeš z obchvatu BB a odbočíš do prava. Po odbočení pokračuješ rovno popri Slovnaft vľavo a Tescu vpravo. Pôjdeš miernym kopčekom na koniec križovatky. Toto je odbočka č. 2, navigácia ťa bude pravdepodobne posielať z obchvatu dole skôr. Na prvej odbočke neodbočíš!

Zabočíš do prava a rovno.

Na konci križovatky sa vpravo pripojíš na pripájací pruh a pokračuješ rovno vo vnútornom pruhu čiže ľavom.

Na konci futbalového štadiónu odbočíš z vnútorného ľavého pruhu do ľava a pokračuješ rovno k penziónu Olympia.

Trasa od Brezna cez mesto BB

Pokiaľ si chceš spraviť výlet cez mesto tak pri vjazde do BB, kde začína obchvat a z jednoprúdovej cesty sa stáva dvojprúdová bude po cca 100 metroch odbočka do prava smer SÁSOVÁ. Toto je odbočka ktorou sa dostaneš do centra BB. Odbočíš do prava a pokračuješ rovno. Za svetelnou križovatkou stále pokračuješ rovno po hlavnej. Pri predajni áut LION CAR nachádzajúcej sa po pravej strane pokračuješ stále po hlavnej a pôjdeš mierne do ľavotočivej zákruty. Stále pokračuješ po hlavnej rovno smer RUŽOMBEROK, ŽILINA. Pred sebou budeš mať 5 svetelných križovatiek. Za poslednou svetelnou križovatkou sa nachádza kruhový objazd. Ním prejdeš v ľavom pruhu a odbočíš na druhom výjazde RADVAŇ takže ako keby si šiel stále rovno. Na značke to bude označené ako tretí výjazd avšak pr’vy výjazd ESC má svoj vlastný odbočovací pruh. Za kruhovým objadzom sa môžeš preradit do pravého pruhu. Čakajú ťa ďalšie dve svetelné križovatky po ktorých pôjdeš stále rovno po hlavnej. Pri druhej bude mierna ľavotočivá zátačka. Za ňou stále rovno po hlavnej cez semafór smer KREMNIČKA až na ďalšiu obyčajnú križovatku. Cez ňu stále rovno. Po cca 300 metroch pred futbalovým štadionóm odbočka do prava a rovno hore k penziónu Olympia. Vitaj ! Si tu.

Stručná mapka ako sa dostaneš smerom od Brezna na burzu cez mesto BB

Pri vstupe na obchvat po cca 20 metroch odboč do prava na SÁSOVÁ.

Pri predajni áut LION CAR pokračuj po hlavnej ceste v mierne ľavotočivej zákruty

Na prvej svetelnej križovatke pokračuješ po hlavnej rovno

Na druhej svetelnej križovatke pokračuješ po hlavnej rovno

Na tretej svetelnej križovatke pokračuješ po hlavnej rovno

Za Štvrtou svetelnou križovatkou po hlavnej ceste smer ŽILINA/RUŽOMBEROK. Neodbáčaj vpravo!

Na piatej svetelnej križovatke pokračuješ po hlavnej smerom ku hruhovému objazdu. Preraď sa do ľavého pruhu.

Na kruhovom objazde odbočíš na výjazde RADVAŇ. Ako keby si šiel rovno cez kruháč.

Na prvej svetelnej križovatke po hlavnej rovno.

Na druhej svetelnej križovatke stále po hlavnej mierne do ľava. Za ňou bude posledná svetelná a pokračuješ stále rovno po hlavnej.

Na veľkej križovatke stále po hlavnej rovno. Cca po 300 metroch bude odbočka vpravo.

Po cca 300 metroch od križovatky pred futbalovým štadiónom odboč vpravo. O 150 metrov sa po ľvej strane bude nachádzať penzión Olympia. Vitaj! Si tu. Cez bránu vojdeš dnu, dozadu a do prava cez vonkajšiu terasu dnu cez dvere.

Trasa od Bratislavy

V prípade, že ideš smerom od Bratislavy po diaľnici ťa navigácia bude pravdepodobne chcieť navigovať až k nákupnému stredisku ESC Európa a pod mostom na svetelnej križovatke ťa zvrtne doľava a budeš sa vracať mimo diaľnice naspäť. Odporúčam však použiť prvý výjazd z diaľnice pred vstupom do BB. Asi po 400 metroch za čerpacou stanicou OMV sa nachádza vpravo socha. Za ňou je výjazd na starú Zvolenskú cestu. Výjazd ťa dovedie na križovatku a tu treba dať pozor pri odbočovaní, si na vedľajšej ceste. Odbočíš vľavo a pokračuješ rovno v smere na BB. Pri prvej križovatke za ceduľou BB odbočíš doprava a pokračuješ po 20 metroch ľavotočivou ostrou zákrutou na most ponad diaľnicu. Stále rovno. Na konci prídeš na križovatku T a odbočíš vpravo. Tu pokračuješ stále rovno cca 1,5 km míňajúc po pravej strane pivovar Urpín, BouncePark a čerpaciu stanicu Slovnaft až k futbalovému štadiónu. Pri pumpe Slovnaft sa môžeš preradiť do ľavého pruhu. Za futbalovým štadiónom odbočíš doľava a popri parkovacích miestach smerom hore rovno až k penziónu Olympia. Vitaj ! Si tu.

Stručná mapka ako sa dostaneš na burzu smerom od Bratislavy.

Za sochou odboč na výjazd z diaľnice.

Z výjazdu na križovatke odboč doľava v smere diaľnice do BB. Na križovatke buď opatrný.

Za tabuľou BB na prvej križovatke odboč vpravo a po 20 metroch pokračuj ostrou ľavotočivou zákruto na most ponad diaľnicu.

Za mostom stále rovno a na konci križovatky v tvare T odboč vpravo.

Pokračuj približne 1,5 km rovno po hlavnej a pri Slovnaft pumpe sa preraď do ľavého pruhu. Na konci furbalového štadiónu odboč vľavo a pokračuj rovno k penziónu Olympia.

Trasa od Šturca a Donovalov

Smerom od Šturca na konci Harmaneckej cesty odboč vpravo a pokračuj stále rovno po hlavnej ceste cez Nový Svet. Od Donovalov za reštaurácio Koliba pokračuj rovno po hlavnej ceste cez Nový Svet ako v prípade príchodu od Šturca. Pokračuj až k čerpacej stanici OMV nachádzajúcej sa na pravej strane. Za pumpou cca po 400 metroch sa napoj na obchvat. Celý čas pokračuješ rovno po obchvate bez odbáčania. Keď sa priblížiš k McDonaldu, ktorý budeš míňať po pravej strane tak spozornieš. O chvíľu budeš odbáčať. Navigácia ťa pravdepodobne bude navigovať aby si šiel hneď na prvej odbočke za McDonaldom z obchvatu dole do prava ale ty budeš pokračovať rovno a zídeš z obchvatu až na druhej možnej odbočke do prava pri Tescu. Ak by si šiel dole na prvej, je šanca že sa z jednej križovatky už tak skoro nepohneš. Po zídení z obchvatu zabáčaš do pravej strany a pokračuje rovno. Po ľavej stane budeš míňať benzínovú pumpu Slovnaft a po pravej bočnú stranu Tesca. Stúpať budeš miernym kopčekom a pri ďalšej pumpe Slovnaft na ľavej strane odbočíš na križovatke do pripájacého pruhu do prava. Pokračuješ rovno a preradíš sa do vnútorného pruhu čiže ľavého. Prejdeš cez semafór, na ľavej strane sa bude nachádzať futbalový štadión. Na jeho konci je možnosť odbočenia do ľava. Odbočíš do ľava a pokračujes cca 200 metrov rovno. Tu sa už bude nachádzať penzión Olympia. Zaparkuješ a peši prejdeš do brány a následne cez vonkajšiu terasu do dverí. Vitaj ! Si tu.

Stručná mapka smerom od Šturca na burzu Olympia

Stručná mapka smerom od Donovalov na burzu Olympia

Ak ideš smerom od Šturca odboč na pripájací pruh vpravo. Budeš vo svojom pravom pruhu tak sa nezľakni áut prichádzajúcich od Donovalov. Majú svoj pruh. Pokračuj v pravom pruhu stále rovno po hlavnej ceste. Odbáčať nebudeš najbližších cca 13 kilometrov.

Ak ideš smerom od Donovalov pokračuj rovno po hlavnej ceste v ľavom pruhu. Do pravého sa pripájajú autá prichádzajúce od Šturca. Majú svoj pripájací pruh tak sa nezľakni. Po cca 100 metrov sa môžeš preradiť do pravého pruhu. Odbáčať nebudeš najbližších cca 13 kilometrov.

Na konci dediny Nový Svet pokračuj stále rovno po hlavnej.

Pokračujes po hlavnej rovno smer Zvolen.

Pripájaš sa na obchvat. Nikam neodbáčaš, budeš mať svoj pruh v ktorom budeš pokračovať niekoľko kilometrov.

Stále po hlavnej rovno na most.

Stále po hlavnej rovno. POZOR tu na MEKÁČ odbočiť nemôžeš 🙂 Plná čiara !

Pokračuj rovno po hlavnej. NEODBÁČAJ! vpravo na výjazd, lebo sa z križovatky nedostaneš ani o rok.

Tu zídeš z obchvatu BB a odbočíš vpravo. Po odbočení pokračuješ rovno popri Slovnaft vľavo a Tescu vpravo. Pôjdeš miernym kopčekom na koniec križovatky. Toto je odbočka č. 2, navigácia ťa bude pravdepodobne posielať z obchvatu dole skôr. Na prvej odbočke neodbočíš!

Zabočíš do prava a rovno.

Na konci križovatky sa vpravo pripojíš na pripájací pruh a pokračuješ rovno vo vnútornom pruhu čiže ľavom.

Na konci futbalového štadiónu odbočíš z vnútorného ľavého pruhu do ľava a pokračuješ rovno k penziónu Olympia.

Galéria

Fotky z penziónu Olympia